1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn đặc thù
 3. Đặc thù Sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh

Đặc thù Sở thông tin truyền thông Hồ Chí Minh

Các bước thực hiện:

A. Phân bổ nguồn viện trợ cho các đơn vị trực thuộc

 • Vào menu Phân bổ, giao dự toán.
 • Chọn tab Thực hiện phân bổ.
 • Nhấn Thêm PAPB đầu năm.

 • Tại mục Nguồn viện trợ, nhấn Nhập khẩu để nhập dữ liệu từ file excel bên ngoài vào phần mềm.

 • Kéo thả hoặc tải tệp từ máy tính vào phần mềm. Nếu chưa có sẵn tệp thì anh/chị tải tệp mẫu về để nhập dữ liệu.

 • Sau khi tải lên thành công, nhấn Tiếp tục.

 • Thực hiện lần lượt 2 bước nhập khẩu còn lại. 
 • Dữ liệu sau khi được nhập khẩu hiển thị như sau:

B. Đáp ứng một số báo cáo đặc thù Sở thông tin truyền thông HCM

– Lập Biểu 48 – Dự toán thu, chi NSNN theo đặc thù của đơn vị
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo giai đoạn phân bổ dự toán, kích đúp chuột tại Biểu 48 – Dự toán thu, chi NSNN đặc thù STTT HCM.

 • Khai báo tham số báo cáo. Tích chọn các đơn vị cấp dưới trực thuộc cần xem báo cáo.
 • Nhấn Xem báo cáo.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

– Lập Biểu 49 – Phân bổ dự toán thu, chi NSNN theo đặc thù của đơn vị
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo giai đoạn phân bổ dự toán, kích đúp chuột tại Biểu 49 – Phân bổ dự toán thu, chi NSNN đặc thù STTT HCM.

 • Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Xem báo cáo.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

– Lập báo cáo Dự toán chi kinh phí NSNN
 • Vào mục Báo cáo\Báo cáo khác, kích đúp chuột tại DTCKP – STTTT: Dự toán chi kinh phí NSNN.

 • Khai báo tham số báo cáo. Nhấn Xem báo cáo.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 03/04/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan