Đơn vị chủ quản in báo cáo

Phần mềm hỗ trợ Đơn vị chủ quản in được các báo cáo theo TT 342/2016/TT-BTC.

Xem video hướng dẫn tại đây:

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 342/2016/TT-BTC.

2. Kích đúp chuột vào báo cáo để in.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Chọn Xem theo: Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị.
 • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Triệu đồng.
 • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu là Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

*Lưu ý: 

1. In các báo cáo Mẫu biểu số 13.1; Mẫu biểu số 13.2; Mẫu biểu số 13.5, Mẫu biểu số 14:

 • Với các báo cáo có cơ sở tính như Mẫu biểu số 13.1; Mẫu biểu số 13.2; Mẫu biểu số 13.5, Mẫu biểu số 14 thì anh/chị nhấn Cơ sở tính.

 • Chọn lĩnh vực để nhập Cơ sở tính vào cột Dự kiến năm 2022.

 • Nhấn Lưu.

2. In Mẫu biểu số 48: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

 • Trên tham số, chọn Phương án phân bổ.
 • Tích chọn Hiển thị chi tiết theo nhiệm vụ để phần mềm in báo cáo chi tiết các nhiệm vụ.
 • Tích chọn các đơn vị in báo cáo (bao gồm đơn vị cấp trên và các đơn vị trực thuộc).
 • Nhấn Xem báo cáo.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

3. In Mẫu biểu số 49: Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

 • Trên tham số, chọn Phương án phân bổ.
 • Nhập Thông tin kèm theo (nếu có).
 • Tích chọn Hiển thị chi tiết theo nhiệm vụ để phần mềm in báo cáo chi tiết các nhiệm vụ.
 • Nhấn Xem báo cáo.

 • Phần mềm in báo cáo như sau:

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan