Giao dự toán cho đơn vị cấp dưới

Sau khi đơn vị Lập quyết định giao thì đơn vị tiến hành giao dự toán cho đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Giao dự toán đầu năm

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán. Chọn tab Giao dự toán. Nhấn Thêm lần giao.

 • Chọn loại giao: Giao đầu năm.
 • Nhập Tên quyết định, Số quyết định, chọn Ngày quyết định, Quyết định giao (anh/chị có thể chọn được nhiều phương án).
 • Nhấn Lưu.

2. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị như sau:

 • Chọn đơn vị để xem dự toán, chọn chế độ xem theo Tổng hợp, Tổng hợp (chi tự chủ không chi tiết nhiệm vụ), Chi NSNN.
 • Nếu có tệp đính kèm bổ sung thông tin anh/chị chọn Đính kèm tệp sau đó tải tệp lên.

*Lưu ý: Với các đơn vị cấp dưới trực thuộc Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa màn hình giao dự toán cho đơn vị cấp dưới sẽ hiển thị như sau:

 • Chọn đơn vị cần kiểm tra dự toán, chọn tab Dự toán thu/Dự toán chi để kiểm tra dự toán của đơn vị cấp dưới.

3. Nhấn vào Giao dự toán để giao dự toán xuống cho đơn vị cấp dưới.

 • Dự toán đã giao sẽ chuyển trạng thái là Đã giao.
 • Nếu muốn thu hồi dự toán đã duyệt anh/chị chọn Thu hồi. Để xóa dự toán đã được giao anh/chị tiến hành thu hồi mới xóa được.

II. Giao dự toán bổ sung/điều chỉnh

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán. Chọn tab Giao dự toán. Nhấn Thêm lần giao.

 • Chọn loại giao: Giao bổ sung/điều chỉnh.
 • Nhập Tên quyết định, Số quyết định, chọn Ngày quyết định, Quyết định giao (anh/chị có thể chọn nhiều quyết định giao).
 • Nhấn Lưu.

2. Lúc này phần mềm hiển thị như sau:

 • Kiểm tra lại quyết định giao dự toán bổ sung/điều chỉnh. Có thể tìm kiếm nhanh đơn vị bằng cách nhập tên đơn vị vào ô tìm kiếm.
 • Nếu có tệp đính kèm bổ sung thông tin anh/chị chọn Đính kèm tệp sau đó tải tệp lên.
 • Nhấn Giao dự toán.

Cập nhật 23/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan