1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị dự toán cấp trên
  4. Đơn vị HCSN chủ quản nhận phương án phân bổ của cấp trên

Đơn vị HCSN chủ quản nhận phương án phân bổ của cấp trên

Giúp Đơn vị chủ quản nhận phương án phân bổ từ cấp trên cho năm ngân sách.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Nhận phương án từ cấp trên.

2. Đơn vị chủ quản sẽ nhận được các phương án phân bổ từ cấp trên.

3. Nhấn Xem để xem chi tiết.

4. Phần mềm sẽ lấy lên phương án phân bổ từ cấp trên như sau:

Cập nhật 31/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan