1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Phòng tài chính
  4. Phòng Tài chính lập dự toán Chi CTMT, mục tiêu khác

Phòng Tài chính lập dự toán Chi CTMT, mục tiêu khác

Giúp Phòng Tài chính lập dự toán Chi CTMT, mục tiêu khác.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Lập và cân đối.

2. Chọn tab Lập dự toán chi.

3. Nhấn Lập tại phần Dự toán chi CTMT, mục tiêu khác.

4. Nhấn Lập để lập dự toán cho từng lĩnh vực.

Thực hiện lập dự toán tương tự theo hướng dẫn tại Dự toán chi thường xuyên.

Cập nhật 11/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan