1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập
  4. Quên mật khẩu MISA ID thì làm như thế nào?

Quên mật khẩu MISA ID thì làm như thế nào?

Trường hợp anh/chị không nhớ mật khẩu đăng nhập vào phần mềm thì thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tên đăng nhập (Email/Số điện thoại).

2. Nhấn Quên mật khẩu.

3. Nhập Mã xác thực (là các chữ và số bên cạnh).

4. Trường hợp muốn sử dụng số điện thoại để lấy lại mật khẩu thì nhấn vào dòng Sử dụng số điện thoại. Sau đó nhập Số điện thoại dùng để lấy lại mật khẩu và đăng nhập.

5. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

6. Nhập Mã xác thực được gửi về Email/Số điện thoại.

7. Nhấn Tiếp tục.

8. Nhập Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu.

9. Nhấn Đặt lại.

10. Nhập Mật khẩu vừa mới thiết lập.

11. Nhấn Đăng nhập.

12. Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại Số điện thoại/Email/Mật khẩu trên trang MISA ID.

13. Mở phần mềm và đăng nhập bằng mật khẩu mới thiết lập.

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan