1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Phòng tài chính
 4. Phòng Tài chính lập dự toán chi khác

Phòng Tài chính lập dự toán chi khác

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Lập dự toán chi khác

1. Chọn menu Lập và cân đối. Chọn tab Lập dự toán chi, nhấn Lập tại phần Chi khác.

2. Phần mềm hiển thị bảng dự toán Chi khác như sau:

II. Các nghiệp vụ phát sinh khi lập dự toán Chi khác

1. Lập dự toán cho nội dung chi khác

 • Chọn nội dung chi cần lập dự toán.
 • Nhấn vào biểu tượng cây bút để lập dự toán cho nội dung chi.

  • Nhấn Thêm dòng.
  • Chọn Đơn vị, ChươngLoại, Khoản, Nguồn, Cân đối/BSMT, Nhập số Dự toán cho năm kế hoạch.
  • Nếu anh/chị muốn thêm đơn vị cần lập dự toán nhấn Thêm dòng, Chọn Nhân bản nếu anh/chị muốn thêm một dòng giống hệt với dòng được nhân bản.
  • Nhấn Lưu.

2. Xem số liệu tham khảo

 • Để có căn cứ lập dự toán cho từng nhiệm vụ chi năm kế hoạch, anh/chị có thể tham khảo số liệu năm trước tại tab Số liệu tham khảo, bằng cách chọn dấu mũi tên, chọn tab Số liệu tham khảo để xem.

 • Nếu đơn vị chưa có số liệu tham khảo năm trước, xem hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu năm trước tại đây.

3. Để thuyết minh số liệu cho nội dung chi đang lập dự toán anh/chị chọn Tab Thuyết minh

– Trường hợp 1: Đơn vị đã có tệp thuyết minh số liệu cho nội dung chi đang lập dự toán, ví dụ như các tệp: word, excel, powerpoint...

 • Để thuyết minh số liệu cho nội dung chi anh/chị chọn tab Thuyết minh, chọn Đính kèm tệp, chọn tệp đính kèm, nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể đính kèm nhiều tệp, các tệp đính kèm có dung lượng <= 2MB.

 • Nếu muốn xóa tệp, chọn biểu tượng ba chấm, nhấn vào dấu X.

– Trường hợp 2: Đơn vị muốn thuyết minh số liệu cho nhiệm vụ chi này trực tiếp trên phần mềm.

 • Chọn bật chế độ Bảng tính chi tiết.
 • Nhập số liệu trực tiếp vào bảng excel mà phần mềm đã mặc định. Có thể nhấn chuột phải để thêm dòng, xóa dòng, ẩn/hiện dòng, sửa công thức cột thành tiền nếu muốn.
 • Nhấn Lưu.

4. Cập nhật số liệu theo bảng lập chi đã kiểm tra

 • Chọn Cập nhật số liệu.

  • Nếu chọn Ghi đè dữ liệu, toàn bộ nội dung đơn vị lập dự toán trước đó sẽ được thay thế theo bảng lập chi đã kiểm tra.
  • Nếu chọn Bổ sung dữ liệu, dự toán đơn vị sẽ được bổ sung các nội dung còn thiếu trong bảng lập chi đã kiểm tra, và không bị ghi đè dữ liệu đã lập dự toán trước đó.
 • Nhấn Đồng ý để cập nhật số liệu.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan