Tổng hợp dự toán

Sau khi kiểm tra dự toán của cấp dưới, chương trình sẽ tự động tổng hợp dự toán toàn ngành, toàn địa bàn.

1. Chọn menu Tổng hợp, phần mềm đã tự động tự động tổng hợp dự toán toàn ngành, toàn địa bàn.

2. Để xem chi tiết Tổng hợp dự toán theo từng cấp đơn vị thì chọn các tab tương ứng:

  • Tổng hợp các đơn vị cấp xã/phường:

  • Tổng hợp các đơn vị quận/huyện:

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan