Danh mục Thu NSNN

I. Kiểm tra danh mục Thu NSNN

Khi đơn vị nhận danh mục Thu NSNN từ cấp trên đơn vị cần kiểm tra lại danh mục trên phần mềm tại đơn vị:

1. Vào menu Danh mục, chọn tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Thu NSNN.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Thu NSNN cấp trên ban hành, và tích chọn sử dụng tất cả các danh mục này.

II. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục Thu NSNN

 • Tích chọn một hoặc nhiều danh mục thu NSNN. 
 • Kích chuột phải để chọn Sử dụng/Ngưng sử dụng cho các nội dung thu đã tích chọn.

*Lưu ý: Nếu bỏ chọn sử dụng danh mục nào thì khi lập dự toán, danh mục đó sẽ không xuất hiện trong danh mục cần lập dự toán.

 • Hoặc kích đúp chuột vào nội dung thu ban hành cho đơn vị cấp dưới.
  • Thiết lập tỷ lệ phần trăm cho nội dung Thu NSNN nếu muốn. Ví dụ: Nhập nội dung thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Nhập tỷ lệ TW hưởng 10%, Tỷ lệ tỉnh hưởng 20%, Tỷ lệ huyện hưởng 10%, Tỷ lệ xã hưởng 50%.
  • Tích chọn Sử dụng để sử dụng danh mục, bỏ tích để Ngừng sử dụng.
  • Nhấn Lưu. 

III. Thêm mới danh mục Thu NSNN

Nếu đơn vị xóa nhầm danh mục Thu NSNN, hoặc muốn bổ sung thêm danh mục NSNN, đơn vị thao tác như sau:

1. Nhấn Thêm hoặc nhấn vào biểu tượng dấu cộng.

2. Khai báo các thông tin trên bảng Thêm mới Thu NSNN, nhấn Lưu. 

IV. Xóa danh mục Thu NSNN

*Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục thu NSNN tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành. Nếu anh/chị xóa nội dung cha thì toàn bộ nội dung con cũng sẽ bị xóa theo.

1. Tích chọn một/nhiều nội dung Thu NSNN cần xóa.

2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm chọn Xóa.

3. Hoặc chọn biểu tượng thùng rác cạnh nội dung cần xóa.

V. Thiết lập tỷ lệ phân chia

Sau khi Sở tài chính thiết lập tỷ lệ phân chia và ban hành danh mục xuống cho đơn vị, để xem được tỷ lệ phân chia Sở tài chính đã thiết lập cho đơn vị anh/chị thực hiện như sau:

 • Chọn Tỷ lệ phân chia.
 • Phần mềm sẽ hiển thị tỷ lệ phân chia Sở tài chính thiết lập. 

*Lưu ý: Anh/chị chỉ xem, không sửa được số liệu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan