1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Xã/Phường
  4. Xã lập Dự toán chi đầu tư phát triển

Xã lập Dự toán chi đầu tư phát triển

Giúp đơn vị Xã lập dự toán chi đầu tư phát triển.

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Dự án chi đầu tư phát triển

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Dự án chi đầu tư phát triển đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Dự án chi đầu tư phát triển tại đây.

Bước 2: Lập dự toán chi đầu tư phát triển

1. Vào menu Lập dự toán.

2. Tại phần Dự toán chi\Dự toán chi đầu tư, nhấn Lập.

3. Nếu là lần đầu lập dự toán, phần mềm lấy lên danh mục Chi đầu tư phát triển được tích chọn sử dụng tại menu Danh mục\Dự án đầu tư phát triển.

Anh/chị nhấn vào biểu tượng sửa (hình cây bút) để lập dự toán chi đầu tư phát triển theo bộ Mục lục ngân sách.

4. Nếu đã lập và xóa đi, thì anh chị nhấn Thêm nội dung để lập lại dự toán.

5. Chọn Nội dung.

6. Nhấn Thêm dòng.

7. Chọn Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT.

8. Kéo thanh cuộn về cuối, chọn biểu tượng sao chép để sao dép sang dòng khác hoặc nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới.

9. Nhấn Xóa để xóa dòng.

10. Nhấn Lưu.

11. Nhập Dự toán năm cho dự toán chi đầu tư phát triển theo từng bộ MLNS.

12. Nhấn Lưu.

Đơn vị tiếp tục lập dự toán cho các nội dung chi đầu tư phát triển khác thì nhấn Thêm nội dung và thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.

13. Sau khi lập xong dự toán chi đầu tư phát triển, phần mềm sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ thống kê trực quan để anh/chị dễ dàng theo dõi.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan