Xã lập dự toán chi khác

Giúp đơn vị Xã lập dự toán chi khác.

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Chi khác

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Chi khác đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Chi khác tại đây.

Bước 2: Lập dự toán Chi khác

1. Vào menu Lập dự toán\Dự toán chi.

2. Tại phần Chi khác, nhấn Lập.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Chi khác được tích chọn sử dụng tại menu Danh mục\Chi khác. Lần lượt nhấn Lập để lập dự toán cho từng nhiệm vụ chi.

4. Nhấn vào biểu tượng sửa để lập dự toán cho từng nhiệm vụ.

5. Nhấn Thêm dòng.

6. Chọn Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT.

7. Nhấn vào biểu tượng sao chép để sao dép sang dòng khác hoặc nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới.

8. Nhấn Xóa để xóa dòng.

9. Nhấn Lưu.

10. Nhập dự toán năm cho nhiệm vụ chi theo từng bộ MLNS.

11. Nhấn Lưu.

Đơn vị tiếp tục lập dự toán cho các nhiệm vụ chi khác tương tự như hướng dẫn trên.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan