1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Xã/Phường
  4. Xã nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Xã nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Giúp đơn vị xã nhận phương án phân bổ từ Phòng tài chính cho năm ngân sách.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Nhận phương án từ cấp trên.

2. Đơn vị sẽ nhận được các phương án phân bổ từ Phòng Tài chính.

3. Nhấn Xem chi tiết.

Phần mềm sẽ lấy lên nội dung phân bổ từ phương án phân bổ của Phòng Tài chính bao gồm:

  • Tổng thu NSNN trên địa bàn.
  • Tổng chi ngân sách xã.
  • Số bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã.
  • Thu kết dư từ ngân sách năm trước.
  • Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan