Xã/Phường in báo cáo

Phần mềm hỗ trợ đơn vị Xã, Phường in được báo cáo theo TT343, TT344/2016/TT-BTC.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. In báo cáo theo thông tư 344/2016/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo, tại tab Báo cáo theo mẫu, chọn Báo cáo Thông tư 344/2016/TT-BTC.

2. Kích đúp chuột vào báo cáo để in. Ví dụ: In Biểu 01 Biểu cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

  • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. 
  • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

II. In báo cáo theo thông tư 343/2016/TT-BTC

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 343/2016/TT-BTC.

2. Kích đúp chuột vào báo cáo để in. Ví dụ: In Biểu 103/CK TC-NSNN Cân đối ngân sách xã.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

  • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng.
  • Chọn Phương án phân bổ cần in báo cáo.
  • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

Cập nhật 14/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan