1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Xã/Phường
  4. Xã lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác

Xã lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác

Giúp đơn vị Xã lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác để nộp cho Phòng tài chính.

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Loại – Khoản; Chi CTMT, mục tiêu khác

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Loại, chi CTMT, mục tiêu khác đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Mục lục ngân sách tại đây.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục chi CTMT, mục tiêu khác tại đây.

Bước 2: Lập dự toán chi CTMT, mục tiêu khác

1. Vào menu Lập dự toán.

2. Tại phần Dự toán chi\Dự toán chi CTMT, mục tiêu khác, nhấn Lập.

3. Phần mềm lấy lên Tên lĩnh vực -> Tên nhóm Chương Loại Khoản -> Tên nhiệm vụ chi.

Lưu ý: Nhóm CLK nào được tích chọn sử dụng và có nội dung Chi CTMT, mục tiêu khác thì sẽ được lấy lên tại phần lập dự toán Chi CTMT, mục tiêu khác.

– Lập dự toán cho nhiệm vụ chi CTMT, mục tiêu khác

Để lập dự toán cho nội dung Chi CTMT, mục tiêu khác theo Nhóm CLK thuộc Lĩnh vực thì thực hiện như sau:

1. Chọn nội dung chi CTMT, mục tiêu khác để lập dự toán. Ví dụ Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn…

2. Nhấn Sửa.

3. Chọn Nguồn, Tính chất, Cân đối/BSMT.

4. Nhập Số dự toán cho từng dòng MLNS.

5. Nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới hoặc chọn biểu tượng sao chép để sao chép thêm 1 dòng khác.

6. Nhấn Lưu.

7. Chọn sang phần Thuyết minh nếu muốn nhập chi tiết cho nội dung chi này.

  • Tích chọn Bảng tính chi tiết.
  • Nhập các cột/dòng chi tiết và đặt công thức giống như trên Excel.
  • Nhấn vào Đính kèm tệp để đính kèm các file tài liệu. Lưu ý: Các file đính kèm có dung lượng <= 2MB.
  • Nhấn Lưu.

8. Lần lượt lập dự toán cho các nội dung chi khác tương tự.

– Xóa nhiệm vụ chi CTMT, mục tiêu khác

Trường hợp anh/chị muốn xóa nội dung chi CTMT, mục tiêu khác khỏi bảng lập dự toán thì:

1. Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại nội dung chi cần xóa.

2. Nhấn để chắc chắn muốn xóa.

– Thêm nhiệm vụ chi CTMT, mục tiêu khác

Trường hợp anh/chị bổ sung thêm nội dung chi CTMT, mục tiêu khác trong Danh mục hoặc xóa nhầm nội dung chi tại bảng lập dự toán này thì có thể bổ sung nhiệm vụ chi bằng cách:

1. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại bảng lập dự toán.

2. Tích chọn các nội dung chi CTMT, mục tiêu khác cần lập dự toán.

3. Nhấn Lưu.

4. Sau đó, lập dự toán tương tự như hướng dẫn trên.

– Xem số liệu dự toán chi CTMT, mục tiêu khác năm trước

Nếu có nhập khẩu dữ liệu chi CTMT, mục tiêu khác năm trước thì anh/chị có thể xem số liệu tại phần Số liệu tham khảo để làm căn cứ nhập dự toán cho năm nay.

1. Chọn các phần để xem: Dự toán năm n-2, Thực hiện n-2, Dự toán n-1…

Trong đó: n là năm lập dự toán.

Ví dụ: Năm lập dự toán là năm 2022 thì anh/chị nhập khẩu dữ liệu chi CTMT, mục tiêu khác năm 2020, 2021 để tham khảo khi lập dự toán năm 2022.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan