Phòng Tài chính lập quyết định giao

Sau khi thực hiện phân bổ, Phòng Tài chính có thể lập được quyết định giao và gửi cho các đơn vị cấp dưới.

Xem video hướng dẫn tại đây:

I. Thêm quyết định giao

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Quyết định giao (để thêm mới quyết định giao từ phương án phân bổ dự toán của Sở Tài chính).

2. Nhấn Thêm quyết định giao.

3. Nhập Tên quyết định giao, chọn Phương án phân bổ được lấy từ danh sách Phương án phân bổ đã được duyệt.

4. Nhập Số quyết định giao, chọn Ngày quyết định.

5. Nhấn Lưu.

II. Xem và giao quyết định phân bổ dự toán

1. Nhấn Xem chi tiết.

2. Chọn phần Ngân sách cấp huyện hoặc Ngân sách cấp xã để xem số dự toán được phân bổ cho các đơn vị thuộc địa bàn Phòng Tài chính.

3. Trường hợp muốn giao phương án phân bổ này luôn thì nhấn Giao dự toán.

4. Nếu muốn giao phương án phân bổ khác thì quay lại menu Quyết định giao.

  • Nếu đã giao phương án rồi thì Thu hồi phương án đã giao.
  • Nhấn Giao.

5. Trường hơp đơn vị muốn xóa quyết định giao đó, nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa. Nếu phương án đó đã được giao anh/chị chọn Thu hồi sau đó mới tiến hành xóa.

Cập nhật 22/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan