1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Sở tài chính
  4. Sở tài chính tạo báo cáo phân bổ

Sở tài chính tạo báo cáo phân bổ

Giúp Sở tài chính tạo báo cáo phân bổ và lập quyết định giao dự toán xuống cho từng đơn vị cấp dưới.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Lập và cân đối\Tạo báo cáo phân bổ.

2. Nhấn vào Tạo báo cáo để thêm báo cáo phân bổ cho đơn vị cấp dưới (phần mềm tự động đặt tên báo cáo).

3. Phần mềm đã hiển thị các đơn vị cấp dưới trực thuộc Sở tài chính, và số liệu đã được lấy lên từ tab Lập dự toán thu, Lập dự toán chi.

  • Nếu anh/chị muốn điều chỉnh lại số dự toán thu, xem hướng dẫn lập dự toán thu tại đây.
  • Nếu anh/chị muốn điều chính lại dự toán chi, xem hướng dẫn lập dự toán chi tại đây.

4. Chọn đơn vị để xem dự toán, sau đó chọn tab Dự toán thu hoặc Dự toán chi.

5. Sau khi kiểm tra dự toán Thu/Chi của các đơn vị cấp dưới xong, nhấn Giao dự toán để giao dự toán xuống cho các đơn vị cấp dưới.

6. Sau khi giao xong báo cáo, báo cáo sẽ chuyển trạng thái là Đã giao.

  • Để xem lại báo cáo đã giao, chọn Xem báo cáo.
  • Để thu hồi báo cáo đã giao, chọn Thu hồi. 

*Lưu ý: Chỉ giao được một báo cáo duy nhất, nếu muốn sửa lại báo cáo hoặc giao lại, anh/chị cần chọn thu hồi và giao lại báo cáo.

Cập nhật 15/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan