Chương

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Chương ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Chọn menu Danh mục, tại Tab DANH MỤC.

2. Kích đúp chuột vào Chương.

Lúc này phần mềm đã lấy lên danh mục Chương, và phần mềm đã tích chọn sử dụng hết tất cả các danh mục Chương.

Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh tên Chương bằng cách nhập hoặc Tên Chương vào mục tìm kiếm. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục đã Tích chọn sử dụng/không sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

3. Tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng, Nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể tích chọn nhiều Chương sau đó nhấn chuột phải để tích chọn sử dụng hoặc bỏ sử dụng một/nhiều Chương trong 1 lần thao tác. 

Cập nhật 30/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan