Nguồn kinh phí

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Nguồn kinh phí ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục, tại tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nguồn kinh phí.

Lúc đó phần mềm sẽ hiển thị danh sách danh mục Nguồn kinh phí và đã được tích chọn Sử dụng.

3. Kích đúp chuột vào Nguồn kinh phí, tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng. Sau đó anh/chị nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể tích chọn vào một hoặc nhiều nguồn kinh phí, sau đó nhấn chuột phải, chọn sử dụng hoặc bỏ sử dụng một hoặc nhiều nguồn kinh phí trong một lần thao tác.

Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh Danh mục Nguồn kinh phí bằng cách nhập Mã/Tên nguồn vào mục tìm kiếm. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục đã Tích chọn sử dụng/không sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

Cập nhật 30/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan