Loại – Khoản

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Loại – Khoản ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục, tại Tab Danh mục.

Lúc này phần mềm sẽ lấy lên các danh mục Loại – Khoản và đã được tích chọn sử dụng.

2. Kích đúp chuột vào Loại/ Khoản, tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng. Sau đó, anh/chị nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể tích chọn nhiều Loại/Khoản sau đó nhấn chuột phải, chọn sử dụng hoặc chọn ngưng sử dụng.

Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh Loại – Khoản bằng cách nhập hoặc Tên Loại Khoản vào mục tìm kiếm. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục đã Tích chọn sử dụng/không sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

Cập nhật 30/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan