Mục – Tiểu mục

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Mục – Tiểu mục ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục\Mục – Tiểu mục.

2. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị như sau. Anh/chị chỉ có thể xem được danh mục Mục – Tiểu mục. 

3. Đơn vị có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập Mã hoặc Tên mục/tiểu mục vào ô tìm kiếm.

Cập nhật 30/04/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan