1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Thiết lập và ban hành Mẫu dự toán chi thường xuyên

Thiết lập và ban hành Mẫu dự toán chi thường xuyên

Sở tài chính thiết lập Mẫu dự toán chi thường xuyên ban hành cho đơn vị cấp dưới lập dự toán theo mẫu.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Danh mục\Mẫu dự toán chi thường xuyên.

2. Nhấn Thêm mới mẫu dự toán.

3. Nhập Tên biểu mẫu, Ghi chú (nếu có). Tích chọn đơn vị cấp dưới muốn ban hành biểu mẫu, nhấn Lưu.

Lưu ý: Có thể tìm kiếm nhanh đơn vị bằng cách nhập Tên/Mã QHNS vào ô tìm kiếm. Hoặc tích chọn vào bộ lọc để lọc các đơn vị Xã/Phường hoặc HCSN

4. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị như sau:

5. Nhấn Thêm Nhóm Chương – Loại – Khoản.

*Lưu ý: Nếu đơn vị không tìm thấy Nhóm Chương – Loại – Khoản, do đơn vị ngưng sử dụng danh mục đó. Để thiết lập lại danh mục Nhóm Chương – Loại – Khoản, anh/chị xem hướng dẫn Tại đây.

 • Tích chọn Nhóm Chương – Loại – Khoản.
 • Nhấn Đồng ý.

6. Chọn Nhóm Chương – Loại – Khoản để thiết lập nhiệm vụ Chi thường xuyên.

 • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng tại nhóm tính chất Nguồn kinh phí để thêm nội dung chi thường xuyên.
 • Tích chọn nội dung Chi thường xuyên.
 • Nhấn Đồng ý.

7. Để thiết lập thuyết minh cho nhiệm vụ chi thường xuyên, nhấn vào biểu tượng Thiết lập thuyết minh.

 • Phần mềm sẽ hiển thị danh sách biểu mẫu có trạng thái đã thiết lập tại phần Thiết lập mẫu ban hành.
 • Chọn biểu mẫu thuyết minh cho nhiệm vụ Chi thường xuyên.
 • Chọn 1 ô (ô này sẽ được sử dụng để đơn vị cấp dưới lấy số liệu từ tab thuyết minh sang tab dự toán chi tiết).
 • Nhấn Lưu.

*Lưu ý:

 • Nếu anh/chị muốn chọn lại biểu mẫu hoặc ô dữ liệu anh/chị tích Bỏ chọn.

 • Với những nhiệm vụ chi chưa có thuyết minh chi tiết phần mềm sẽ hiển thị thông báo cạnh nhiệm vụ chi.

8. Để xóa nhiệm vụ Chi thường xuyên cho nhóm Chương – Loại – Khoản, nhấn vào biểu tượng thùng rác cạnh nhiệm vụ cần xóa. 

9. Tiếp tục thiết lập nhiệm vụ chi cho Nhóm Chương – Loại – Khoản tương tự như hướng dẫn ở trên.

10. Nhấn Ban hành để ban hành Mẫu dự toán chi thường xuyên cho đơn vị cấp dưới. Trạng thái của Mẫu dự toán chi thường xuyên chuyển thành Đã ban hành.

11. Nhấn Nhân bản để thêm nhanh Mẫu dự toán chi thường xuyênNhấn Xem chi tiết để xem Mẫu dự toán chi thường xuyên.

12. Để xóa Mẫu dự toán chi thường xuyên anh/chị nhấn vào Xóa.

Cập nhật 14/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan