Xã lập dự toán thu NSNN

Sau khi đơn vị thiết lập danh mục thu NSNN, đơn vị tiến hành lập dự toán thu NSNN sau đó gửi cho Phòng tài chính.

Xem phim hướng dẫn tại đây:

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục thu NSNN

Trước khi lập dự toán, anh/chị cần kiểm tra lại danh mục thu NSNN trên phần mềm tại đơn vị, xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp thiếu danh mục thu NSNN, anh/chị cần thêm mới danh mục thu NSNN, xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Trường hợp đơn vị muốn tích chọn sử dụng hoặc bỏ sử dụng danh mục thu NSNN, xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nếu có danh mục thu NSNN mà đơn vị không sử dụng muốn xóa, xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Lưu ý: Đơn vị chỉ xóa được danh mục Thu NSNN tự thêm mới, không xóa được danh mục cấp trên ban hành.

Bước 2: Lập dự toán thu NSNN

Lưu ý: Trường hợp đơn vị Xã/Phường đã được Phòng tài chính thiết lập tỷ lệ phân chia, anh/chị tiến hành lâp dự toán thu NSNN theo hướng dẫn tại đây.

I. Lập dự toán thu NSNN

1. Chọn menu Lập dự toán, chọn tab Lập dự toán. Nhấn Lập tại Dự toán thu NSNN.

2. Phần mềm hiển thị như sau:

II. Các nghiệp vụ phát sinh khi lập dự toán Thu NSNN

1. Thêm nội dung Thu NSNN

  • Chọn Thêm nội dung để thêm nội dung thu cần lập dự toán.
  • Tích chọn nội dung thu cần lập dự toán, nhấn Lưu.
  • Trong trường hợp bảng Thêm nội dung Thu NSNN không hiển thị nội dung thu anh/chị muốn chọn để lập dự toán (do đơn vị ngưng sử dụng/chưa có nội dung thu đó trong danh mục Thu NSNN), xem hướng dẫn Thiết lập danh mục Thu NSNN tại đây.

2. Lập dự toán cho nội dung thu NSNN

  • Nhập số Dự toán năm kế hoạch %Xã hưởng => Phần mềm tự động tính cột NS cấp xã năm kế hoạch.

Lưu ý: Nếu có nội dung Sở tài chính đã thiết lập tỷ lệ phân chia thì khi nhập số dự toán năm kế hoạch thì phần mềm sẽ tự động tính NS cấp xã năm kế hoạch.

  • Nhấn Lưu.

3. Xem số liệu tham khảo

  • Để có căn cứ lập dự toán cho từng nhiệm vụ thu năm kế hoạch, chọn vào nội dung thu sau đó tham khảo số liệu năm trước tại tab Số liệu tham khảo.

  • Nếu đơn vị chưa có số liệu tham khảo năm trước, xem hướng dẫn nhập khẩu dữ liệu năm trước tại đây.

4. Xóa nội dung Thu NSNN

Trong trường hợp thêm nhầm nội dung Thu NSNN và muốn xóa nội dung Thu NSNN thì làm như sau:

  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác tại nội dung thu cần xóa.
  • Nhấn Có.

Cập nhật 14/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan