Xã lập dự toán thu NSNN

Giúp đơn vị cấp xã/phường lập dự toán thu NSNN để gửi cho Phòng Tài chính.

Lập dự toán thu NSNN

1. Hoặc vào menu Lập dự toán. 

2. Tại tab Lập dự toán\Dự toán thu NSNN nhấn Lập.

3. Phần mềm mặc định sẵn danh mục Thu NSNN được lấy từ menu Danh mục\Thu NSNN. Nếu chưa có danh mục để lập dự toán, nhấn Thêm nội dung để bổ sung vào bảng dự toán.

4. Nhập Số Thu NSNN, Tỷ lệ xã hưởng => phần mềm tự động tính số Thu NS xã hưởng.

5. Nhấn Lưu.

Xóa nội dung thu NSNN khỏi bảng lập dự toán

1. Để xóa nội dung thu NSNN khỏi bảng dự toán, nhấn vào biểu tượng thùng rác tại nội dung đó.

2. Nhấn để chắc chắn muốn xóa.

Thêm nội dung thu NSNN vào bảng lập dự toán

Trường hợp anh/chị bổ sung thêm nội dung Thu NSNN trong Danh mục hoặc xóa nhầm nội dung Thu NSNN tại bảng lập dự toán này thì có thể bổ sung bằng cách:

1. Nhấn Thêm nội dung.

2. Tích chọn nội dung thu cần thêm.

3. Nhấn Lưu.

4. Nhập số dự toán vào cột Thu NSNNTỷ lệ xã hưởng cho nội dung thu mới thêm.

5. Nhấn Lưu.

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan