Xã tổng hợp dự toán

Sau khi lập dự toán xong, phần mềm tự động tổng hợp dự toán. Đơn vị tiến hành xem tổng hợp dự toán sau đó nộp lên cấp trên.

I. Tổng hợp dự toán

Chương trình tự động tổng hợp dự toán thu, chi mà đơn vị đã lập ở tab Dự toán thu, Dự toán chi, Nhập dữ liệu thu, chi năm trước. Phần mềm sẽ tự động tổng hợp dự toán mà đơn vị đã lập và tổng hợp.

Vào menu Lập dự toán, chọn tab Tổng hợp dự toán.

Nếu muốn sửa dữ liệu phần Tổng hợp dự toán, anh/chị tiến hành sửa Dự toán thu tại đây, Dự toán chi tại đây, Nhập dữ liệu thu/chi năm trước tại đây.

II. Nộp và xem kết quả

Sau khi cân đối dự toán thu-chi, đơn vị nộp dự toán cho cấp trên. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 05/05/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan