Bảo mật nâng cao

Giúp chuyên viên tự thiết lập bảo mật 2 lớp trên phần mềm để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Các bước thực hiện:

1. Vào phần Hệ thống\Bảo mật nâng cao.

2. Nhấn Bật tại “Bắt buộc xác thực 2 yếu tố khi đăng nhập“.

3. Nếu tích chọn bắt buộc cho Tất cả người dùng: Tất cả các người dùng của đơn vị sẽ buộc phải xác thực 2 lớp khi đăng nhập vào phần mềm. 

4. Nếu tích chọn Chỉ người dùng được chọn: 

  • Nhấn Thêm người dùng để chọn người dùng cần bắt buộc xác thực 2 lớp.

  • Tích chọn các người dùng cần thêm rồi nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Lưu.

Cập nhật 12/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan