1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

1. Để chọn năm ngân sách, nhấn vào mục năm ngân sách phía trên bên trái màn hình.

2. Để thiết lập hệ thống, nhấn vào biểu tượng bánh răng phía góc trên bên phải màn hình.

  • Ví dụ chọn mục Danh sách đơn vị.

3. Chương trình đã mặc định có sẵn một số đơn vị HCSN.

  • Để sửa đổi nội dung đơn vị, kích đúp chuột vào tên của đơn vị.

  • Ví dụ, anh/chị cần sửa nội dung của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông, kích đúp chuột vào tên đơn vị, chương trình sẽ hiện ra một số nội dung có thể sửa đổi.

4. Sau khi sửa xong thông tin, nhấn Lưu để hoàn tất.

Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan