Quản lý vai trò

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. 

Các bước thực hiện:

I. Thêm vai trò

1. Chọn menu Thiết lập\Quản lý vai trò.

2. Phần mềm hiển thị các vai trò mặc định của phần mềm và người dùng tương ứng với từng vai trò.

3. Để thêm mới vai trò, nhấn Thêm vai trò.

4. Nhập Tên vai trò, Mô tả, tích chọn Người dùng cho vai trò. Nhấn Lưu.

5. Sau khi thêm mới vai trò và chọn người dùng cho vai trò thì chương trình sẽ hiển thị tại tab Người dùng.

6. Để sửa vai trò thì nhấn vào biểu tượng sửa tại vai trò đó.

 • Nhập Mô tả (chỉ được sửa Vai trò tự thêm mới, không được phép sửa Tên vai trò mặc định của phần mềm).
 • Chọn Người dùng cho vai trò. 
 • Nhấn Lưu.

*Lưu ý:

 • Không thể xóa các vai trò mặc định của phần mềm.
 • Nếu vai trò đã có người dùng thì sẽ không thể xóa được vai trò. 

 • Để xóa được vai trò tự thêm mới, anh/chị cần phải xóa hết người dùng đã gắn cho vai trò đó bằng cách:
  • Nhấn vào biểu tượng sửa tại vai trò.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu x tại người dùng để xóa hết người dùng.
  • Nhấn Lưu.

  • Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa vai trò.
  • Nhấn để xóa vai trò.

II. Phân quyền cho vai trò

1. Nhấn vào biểu tượng phân quyền dữ liệu tại vai trò muốn phân quyền. 

2. Tích chọn Quyền hạn được phân quyền cho vai trò đó tương ứng với chức năng.

Ví dụ: Vai trò Chuyên viên tổng hợp sẽ có toàn quyền:

 • Kiểm tra dự toán
 • Tổng hợp dự toán đơn vị cấp Quận/Huyện, Tổng hợp các đơn vị cấp Tỉnh.
 • Thiết lập hệ thống

3. Để xóa bớt quyền hạn của vai trò, anh/chị chỉ cần bỏ tích chọn Toàn quyền tại chức năng Quản lý người dùng, Quản lý vai trò.

4. Nhấn Lưu.

Cập nhật 08/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan