Thiết lập chữ ký số

Giúp đơn vị thiết lập sử dụng chữ ký số (MISA eSign hoặc USB Token) để ký duyệt các quyết định giao trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

Vào Thiết lập, chọn Thiết lập chữ ký số.

Nếu sử dụng chữ ký số từ xa MISA eSign:

1. Tại mục Chữ ký số từ xa MISA eSign, nhấn Kết nối ngay.

2. Nhập thông tin đăng nhập vào MISA eSign. Nhấn Đăng nhập.

3. Tích chọn chứng thư số cần sử dụng. Nhấn Đồng ý.

4. Hệ thống tự động lấy lên các chữ ký số từ MISA eSign. Nhấn Đặt làm mặc định tại chữ ký số muốn sử dụng.

Nếu sử dụng chữ ký số USB Token:

1. Tải bộ cài hỗ trợ ký số MISA KYSO. (Chỉ cần tải bộ cài một lần duy nhất)

  • Nhấn Tải về MISA KYSO.

  • Kích đúp chuột vào file vừa tải về, nhấn Run.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Chương trình mặc định thư mục chứa bộ cài ở ổ đĩa C:\MISA JSC\MISA KYSO\. Để chọn lại đường dẫn chứa bộ cài thì nhấn Thay đổi. Khuyến nghị chọn thư mục chứa bộ cài tại ổ D hoặc E, không chọn vào Desktop.
  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Hoàn thành.

  • Tại góc trái phía dưới màn hình sẽ hiển thị biểu tượng và thông báo MISA KYSO đang chạy.

2. Thực hiện cắm USB Token vào máy tính và ký số trên phần mềm.

* Xem hướng dẫn ký quyết định giao tại đây

Cập nhật 01/02/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan