1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập
  4. Đăng nhập khi đã có tài khoản MISA ID và đã kích hoạt

Đăng nhập khi đã có tài khoản MISA ID và đã kích hoạt

Sau khi MISA cấp tài nguyên cho đơn vị, các đơn vị đã có tài khoản MISA ID và đã được kích hoạt (tức là có Email/Số điện thoại đăng ký tài khoản MISA và đã sử dụng để đăng nhập vào phần mềm của MISA như: MISA QLTS, MISA QLCB, MISA Mimosa.NET 2020…) thì đăng nhập và sử dụng phần mềm như sau:

1. Tại màn hình Đăng nhập, nhập Tên đăng nhập là Email hoặc Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA ID.

2. Nhập Mật khẩu tương ứng với Email/Số điện thoại có tài khoản MISA ID.

3. Nhấn Đăng nhập.

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan