1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập
  4. Kích hoạt tài khoản và đặt mật khẩu khi chưa có tài khoản MISA ID

Kích hoạt tài khoản và đặt mật khẩu khi chưa có tài khoản MISA ID

Hướng dẫn này dành cho các đơn vị được cấp tài nguyên mới lần đầu, chưa có tài khoản MISA ID tức là tài khoản của đơn vị chưa được kích hoạt MISA ID, chưa sử dụng để đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào của MISA.

Cách 1: Vào email MISA gửi để kích hoạt tài khoản và thiết lập mật khẩu

1. Đơn vị nhận được email MISA gửi như sau:

2. Nhấn vào đường dẫn “Link kích hoạt tài khoản” để chuyển sang trang MISA ID kích hoạt tài khoản và thiết lập mật khẩu.

3. Nhập Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu.

4. Nhấn Xác nhận.

5. Phần mềm hiển thị thông báo tài khoản được kích hoạt thành công và tự chuyển hướng về trang đăng nhập MISA ID.

6. Nhập Email vừa kích hoạt và Mật khẩu. Nhấn Đăng nhập.

7. Mở phần mềm (https://bumasapp.misa.vn) và đăng nhập bằng tài khoản MISA ID vừa được kích hoạt và thiết lập mật khẩu.

Cách 2: Kích hoạt tài khoản và thiết lập mật khẩu trên phần mềm

1. Đơn vị đăng nhập vào phần mềm, nhập Tên đăng nhập là Email đã dùng để đăng ký tài khoản MISA ID.

2. Nhập Mật khẩu bất kỳ.

3. Nhấn Đăng nhập.

4. Nhập Mã xác thực được gửi về Email của đơn vị.

5. Nhập Mật khẩu mới (Mật khẩu này sẽ dùng để đăng nhập vào phần mềm trong lần đăng nhập sau).

6. Nhấn Đăng nhập dể sử dụng phần mềm.

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan