1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Đăng nhập
  4. Quên tài khoản MISA ID thì làm như thế nào?

Quên tài khoản MISA ID thì làm như thế nào?

Trường hợp anh/chị không nhớ tài khoản đăng nhập vào phần mềm (Email/Số điện thoại) thì có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Gửi yêu cầu cấp lại tài khoản cho đơn vị cấp trên. Sau khi cấp trên cấp lại tài khoản cho đơn vị cấp dưới thì cấp dưới đăng nhập vào PM để sử dụng.

Cách 2: Gửi yêu cầu về cho MISA để được hỗ trợ.

Cập nhật 24/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan