1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị cấp dưới
 4. Đơn vị HCSN cấp dưới nhận danh mục cấp trên ban hành

Đơn vị HCSN cấp dưới nhận danh mục cấp trên ban hành

Sau khi đơn vị cấp trên ban hành danh mục thu, chi cho đơn vị thì đơn vị sẽ kiểm tra lại danh mục, thiết lập danh mục để lập dự toán.

I. Nhận thông báo ban hành danh mục từ cấp trên

– Nếu đơn vị cấp trên ban hành danh mục lần đầu thì khi đăng nhập vào phần mềm, đơn vị sẽ nhận được thông báo như sau:

 • Phần mềm tự động đồng bộ danh mục cấp trên ban hành vào danh mục của đơn vị.
 • Anh/chị nhấn Kiểm tra để xem chi tiết các danh mục được cấp trên ban hành hoặc nhấn Đóng để đóng thông báo.

– Nếu đơn vị cấp trên ban hành bổ sung danh mục thì đơn vị sẽ nhận được thông báo như sau:

 • Nhấn Kiểm tra để xem chi tiết các nội dung được bổ sung trong đợt ban hành này.
  • Chọn từng danh mục để xem chi tiết các nội dung nào được cấp trên ban hành.
  • Nhấn Đồng bộ để phần mềm tự động cập nhật các nội dung vừa được ban hành bổ sung vào menu Danh mục.
  • Còn nhấn Hủy để không tự động cập nhật các nội dung vừa được ban hành bổ sung vào menu Danh mục.

Anh/chị kiểm tra và thiết lập danh mục theo nghiệp vụ thực tế tại đơn vị.

II. Xem lịch sử nhận ban hành

Giúp đơn vị cấp dưới xem được lịch sử các lần ban hành danh mục của đơn vị cấp trên.

1. Chọn tab Lịch sử ban hành.

2. Phần mềm hiển thị lịch sử đợt ban hành theo Thời gian nhận ban hành, Nội dung ban hành.

3. Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết các nội dung được ban hành từ cấp trên.

4. Chọn danh mục thu chi để xem chi tiết những nội dung nào được cấp trên ban hành.

 • Các nội dung có trạng thái Thêm mới (màu xanh): tức là các nội dung được thêm mới hoàn toàn, chưa được ban hành lần nào trước đó.
 • Các nội dung có trạng thái Đã sửa (màu vàng): tức là các nội dung được cấp trên chỉnh sửa và ban hành lại cho cấp dưới sử dụng.

5. Nhấn Đóng để đóng màn hình này lại.

Cập nhật 27/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan