1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đơn vị dự toán cấp dưới thiết lập thông tin đơn vị

Đơn vị dự toán cấp dưới thiết lập thông tin đơn vị

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Thiết lập\Thông tin đơn vị.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn Mã QHNS và Tên đơn vị theo thông tin đơn vị đã đăng ký để mua bản quyền sử dụng phần mềm.

3. Phần mềm tự động lấy lên các thông tin anh/chị đã nhập khi bắt đầu sử dụng phần mềm: Chương, Cấp NS, Loại hình đơn vị, Địa chỉ,… Có thể chọn lại hoặc nhập thêm (nếu muốn).

*Lưu ý: thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập.

4. Đơn vị nhận báo cáo: bao gồm thông tin Mã QHNS, Tên đơn vị cấp trên mà đơn vị cần nộp báo cáo lên.

5.  Nhấn Lưu.

Cập nhật 07/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan