ĐV cấp dưới in báo cáo

Phần mềm hỗ trợ Đơn vị cấp dưới in được các báo cáo theo TT342/2016/TT-BTC.

Các bước in báo cáo như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo Thông tư 342/2016/TT-BTC.

2. Anh/chị kích đúp chuột vào báo cáo để in.

Ví dụ: In Mẫu biểu số 05: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

  • Chọn Xem theo: Tổng hợp hay Chi tiết đơn vị.
  • Chọn Đơn vị tính: Đồng, Nghìn đồng, Triệu đồng, Tỷ đồng. Chương trình ngầm định đơn vị tính là Triệu đồng.
  • Nhấn Xem báo cáo.

4. Chương trình in báo cáo như tham số đã chọn.

5. Để xuất khẩu báo cáo, anh/chị nhấn Xuất khẩu và chọn định dạng file cần xuất khẩu ra Word, Excel, PDF.

6. Để xem báo cáo với tham số khác, nhấn Chọn tham số báo cáo. Chọn lại tham số và nhấn Xem báo cáo.

7. Nhấn vào Danh sách báo cáo để quay về màn hình Danh sách báo cáo.

Lưu ý: 

  • Với các báo cáo có cơ sở tính như Mẫu biểu số 13.1; Mẫu biểu số 13.2; Mẫu biểu số 13.5, Mẫu biểu số 14 thì anh/chị nhấn Cơ sở tính.

  • Chọn lĩnh vực để nhập Cơ sở tính vào cột Dự kiến năm 2022.

  • Nhấn Lưu.

Cập nhật 29/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan