1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đơn vị HCSN cấp dưới nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Đơn vị HCSN cấp dưới nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Giúp đơn vị cấp dưới nhận phương án phân bổ từ cấp trên cho năm ngân sách.

XEM PHIM HƯỚNG DẪN:

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Nhận phương án từ cấp trên.

2. Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được các phương án phân bổ từ cấp trên.

3. Nhấn Xem để xem chi tiết.

4. Phần mềm sẽ lấy lên phương án phân bổ từ cấp trên như sau:

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan