1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đơn vị
  3. Đơn vị cấp dưới
  4. Đơn vị HCSN cấp dưới nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Đơn vị HCSN cấp dưới nhận phương án phân bổ từ cấp trên

Giúp đơn vị cấp dưới nhận phương án phân bổ từ cấp trên cho năm ngân sách.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Phân bổ, giao dự toán\Nhận phương án từ cấp trên.

2. Nhấn Xem chi tiết để xem chi tiết số liệu phương án phân bổ đã nhận được từ cấp trên.

3. Chọn chế độ xem để xem theo Tổng hợp hoặc Tổng hợp (chi tự chủ không chi tiết nhiệm vụ).

4. Nếu đơn vị cấp trên có Tệp đính kèm cho quyết định giao, anh/chị vào biểu tượng dấu 3 chấm, chọn tải xuống để tải tệp đính kèm về máy.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan