Danh mục Mục lục ngân sách

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục, Nguồn kinh phí để làm căn cứ lập dự toán.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Danh mục, chọn tab Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào Mục lục ngân sách: Chương, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục, Nguồn kinh phí.

Ví dụ: Thiết lập danh mục Chương.

3. Kích đúp chuột vào Chương. Phần mềm lấy lên danh mục Chương cấp trên ban hành, và đã được tích chọn sử dụng. 

4. Có thể tìm kiếm nhanh Chương bằng cách Nhập  hoặc Tên Chương vào mục tìm kiếm.

5. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục chương đã tích chọn sử dụng hoặc bỏ sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

6. Tích chọn/bỏ tích chọn Sử dụng danh mục:

*Lưu ý: Nếu bỏ chọn sử dụng danh mục nào thì khi lập dự toán, danh mục đó sẽ không xuất hiện trong danh mục cần lập dự toán.

– Cách 1:

  • Kích đúp chuột vào danh mục.
  • Tích chọn Sử dụng để sử dụng, hoặc bỏ tích Sử dụng để ngưng sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

– Cách 2: 

  • Chọn một/nhiều danh mục.
  • Nhấn chuột phải. Chọn Sử dụng để sử dụng danh mục hoặc chọn Ngưng sử dụng để không sử dụng danh mục.

*Lưu ý: Đối với Mục – Tiểu mục đơn vị chỉ có thể xem được không chọn sử dụng/bỏ sử dụng. Đối với Loại – Khoản, Nguồn kinh phí anh/chị thao tác sử dụng/bỏ sử dụng như trên.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan