Lập dự toán chi đầu tư phát triển

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Chi dự án đầu tư phát triển

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Chi dự án đầu tư phát triển đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Chi dự án đầu tư phát triển tại đây.

Bước 2: Lập dự toán Chi dự án đầu tư phát triển

1. Chọn menu Lập dự toán\Dự toán theo nhu cầu.

2. Tại tab Lập dự toán, nhấn Lập tại phầnDự toán chi đầu tư phát triển.

3. Nhấn Thêm nội dung để lập dự toán.

4. Chọn Nội dung.

5. Nhấn Thêm dòng.

6. Chọn Chương, Loại, Khoản, Tính chất, Nguồn, Cân đối/BSMT.

7. Kéo thanh cuộn về cuối, chọn biểu tượng sao chép để sao dép sang dòng khác hoặc nhấn Thêm dòng để thêm 1 dòng mới.

8. Nhấn Xóa để xóa dòng.

9. Nhấn Lưu.

10. Nhập Dự toán năm cho dự toán chi đầu tư phát triển theo từng bộ MLNS.

11. Nhấn Lưu.

Đơn vị tiếp tục lập dự toán cho các nội dung chi đầu tư phát triển khác thì nhấn Thêm nội dung và thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.

12. Sau khi lập xong dự toán chi đầu tư phát triển, phần mềm sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ thống kê trực quan để anh/chị dễ dàng theo dõi.

Cập nhật 23/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan