1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Sở tài chính
 4. Sở tài chính kiểm tra đơn vị cấp Quận/Huyện

Sở tài chính kiểm tra đơn vị cấp Quận/Huyện

Giúp đơn vị Sở tài chính (STC) kiểm tra dự toán của đơn vị Quận/Huyện.

Các bước thực hiện:

Tại chức năng Kiểm tra, màn hình hiển thị danh sách đơn vị chia thành 5 nhóm:
 

– Tổng số đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

– Chưa nộp dự toán: Các đơn vị cấp dưới chưa nộp dự toán.

– Chưa kiểm tra: Các đơn vị cấp dưới đã nộp dự toán nhưng chưa được kiểm tra.

– Đang thảo luận: Các đơn vị cấp dưới đã được kiểm tra dự toán, nhưng có chỉ tiêu cần chỉnh sửa nên đã xác nhận gửi trả.

– Đã hoàn thành: Các đơn vị cấp dưới đã được xác nhận hoàn thành kiểm tra dự toán.

 • Nếu đơn vị chủ quản cần kiểm tra lại dự toán (đã xác nhận Hoàn thành) thì có thể nhấn Hủy hoàn thành.
 • Sau khi hủy hoàn thành thì dự toán của đơn vị sẽ được chuyển về tab Chưa kiểm tra.

Để kiểm tra dự toán của các đơn vị cấp dưới, anh/chị chọn tab Chưa kiểm tra, kích đúp chuột vào đơn vị cần kiểm tra.

STC sẽ thực hiện xem dự toán cấp dưới lập để xác nhận hoàn thành hoặc gửi phản hồi.

1. Kiểm tra dự toán thu

Lưu ý: STC chỉ xem được số dự toán thu của đơn vị cấp dưới mà không chỉnh sửa được số liệu kiểm tra.

 • Chọn tab Dự toán thu. Phần mềm sẽ hiển thị Số liệu năm trước, Số liệu dự toán năm kế hoạch của từng nội dung thu.
 • Để kiểm tra chi tiết dự toán thu theo đơn vị Xã/Phường, anh/chị chọn vào 1 nội dung thu NSNN chi tiết nhất (màu xanh).

 • Tại bảng dự toán thu NSNN của nội dung được chọn, anh/chị nhấn vào tên đơn vị để xem dữ liệu dự toán thu NSNN chi tiết theo cơ quan thu của đơn vị đó (nếu có).

2. Kiểm tra dự toán chi

Lưu ý: STC chỉ xem được số dự toán chi và thuyết minh chi tiết số dự toán của đơn vị cấp dưới, không chỉnh sửa được số liệu kiểm tra.

 • Chọn tab Dự toán chi. Phần mềm sẽ hiển thị Số liệu năm trước, Số liệu dự toán năm kế hoạch của từng nội dung chi.
 • Anh/chị có thể nhấn In và chọn in báo cáo đặc thù Chi thường xuyên.
 • Để kiểm tra chi tiết dự toán chi theo từng đơn vị Xã/Phường, anh/chị chọn 1 nội dung Chi thường xuyên hoặc Chi CTMT chi tiết nhất (màu xanh).

 • Tại tab Dự toán chi tiết, anh/chị xem được bảng dự toán chi của nội dung được chọn chi tiết đến từng đơn vị thực hiện.

 • Tại tab Thuyết minh, anh/chị xem được tệp đính kèm và bảng thuyết minh chi tiết của nội dung chi đó (nếu có).

3. Kiểm tra Cân đối dự toán

 • Để xem số liệu về Tổng thu ngân sách địa phương, Tổng chi ngân sách địa phương và Cân đối thu – chi, anh/chị chọn tab Cân đối dự toán.
 • Anh/chị có thể chọn xem cân đối dự toán theo: Cân đối ngân sách toàn Huyện, Cân đối ngân sách Huyện, Cân đối ngân sách Xã.

 • Trường hợp xem theo Cân đối ngân sách Xã, anh/chị có thể sử dụng bộ lọc để chọn Đơn vị cụ thể cần xem.

4. Xác nhận hoàn thành/gửi phản hồi dự toán cho cấp dưới

Để đơn vị cấp dưới biết được số dự toán nộp lên đã đúng hay chưa thì STC sẽ xác nhận lại kết quả kiểm tra cho đơn vị cấp dưới sau khi kiểm tra dự toán xong.

 • Nếu có ý kiến góp ý cho cấp dưới thì STC nhập nội dung Góp ýGửi phản hồi cho cấp dưới.

Lưu ý:

 • Anh/chị có thể chỉnh sửa lại nội dung Góp ý trước khi Gửi phản hồi.
 • Nội dung Góp ý là góp ý chung cho cả bảng dự toán.

 • Nếu đồng ý với dự toán đơn vị nộp lên thì chọn Hoàn thành và xác nhận.

Cập nhật 29/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan