Danh mục Chương

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Chương ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Chọn menu Danh mục\Chương.

2. Kích đúp chuột vào Chương.

3. Anh/chị chọn Chương ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

4. Nhập nội dung cần tìm vào thanh tìm kiếm nhanh. 

5. Anh/ chị có thể nhấn vào biểu tượng bộ lọc để chọn chế độ xem:

  • Tất cả các Chương.
  • Chương đã tích chọn sử dụng.
  • Chương chưa tích chọn sử dụng.

6. Có hai cách để thiết lập Chương:

– Cách 1: 

  • Tích chọn một hoặc nhiều chương theo nhu cầu sử dụng của đơn vị.
  • Kích chuột phải để chọn Sử dụng hoặc Ngừng Sử dụng cho các Chương đã tích chọn.

– Cách 2: 

  • Kích đúp vào Chương ban hành cho đơn vị cấp dưới.
  • Tích chọn Sử dụng.

  • Nhấn Lưu.

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan