1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo đơn vị
 3. Đơn vị cấp dưới
 4. Lập dự toán thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ

Lập dự toán thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Thu Hoạt động sự nghiệp, dịch vụ

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ tại đây.

Bước 2: Lập dự toán Thu Hoạt động sự nghiệp, dịch vụ

1. Chọn menu Lập dự toán\Dự toán theo nhu cầu.

2. Tại tab Lập dự toán, nhấn Lập tại nghiệp vụ Dự toán thu hoạt động sự nghiệp, dịch vụ.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn các nội dung dự toán thu hoạt động sự nghiệp dịch vụ.

3. Trong trường hợp thiếu nội dung thu, nhấn Thêm nội dung để bổ sung.

 • Tích chọn những nội dung thu mà đơn vị muốn thêm.
 • Nhấn Đồng ý.

4.  Để lập dự toán cho từng lĩnh vực, chọn vào nội dung thu đó, nhấn Sửa.

5. Nhập dự toán thu cho nội dung thu được chọn. 

6. Tại tab Thuyết minh:

 • Anh/chị có thể Đính kèm tệp <= 2MB lên phần mềm.
 • Có thể tùy chọn có hiển thị Bảng tính chi tiết hay không.
  • Nhấn chuột phải vào dòng để thêm/xóa dòng/cột.
  • Tự thiết lập công thức tính như trên excel.

Ví dụ như chỉ tiêu Học phí thông thường, anh/chị nhập Số lượng học sinh, Mức học phí/tháng, Tỷ lệ nộpSố tháng => Sau đó tự đặt công thức ở cột Số tiền để tính ra học phí.

8. Sau khi đã hoàn thành, nhấn Lưu để lưu lại bảng dự toán.

9. Nếu có nội dung đơn vị không sử dụng, có thể xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng thùng rác.

10. Sau khi lập xong dự toán thu, chương trình sẽ hiển thị thống kê dưới dạng biểu đồ trực quan để anh/chị có thể dễ dàng theo dõi dự toán thu theo từng nội dung.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan