Lập dự toán thu phí, lệ phí

Bước 1: Kiểm tra lại danh mục Thu phí, lệ phí

Trước khi lập dự toán, đơn vị cần kiểm tra lại danh mục Thu phí, lệ phí đã đúng, đủ hay chưa.

Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập danh mục Thu phí, lệ phí tại đây.

Bước 2: Lập dự toán Thu phí, lệ phí

1. Chọn menu Lập dự toán\Dự toán theo nhu cầu.

2. Tại tab Lập dự toán, nhấn Lập tại phần Dự toán thu phí, lệ phí.

3. Phần mềm đã mặc định sẵn các nội dung dự toán thu phí, lệ phí. 

Trong trường hợp thiếu phí, lệ phí, nhấn Thêm nội dung để bổ sung.

4. Nhấn Sửa và nhập dự toán thu phí, lệ phí vào cột Dự toán thu năm Tỷ lệ nộp NSNN.

=> Chương trình tự động tính Dự toán số nộp NSNN năm = Dự toán thu năm x Tỷ lệ nộp NSNN.

5. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Sau khi nhấn Lưu, nếu có nội dung đơn vị không sử dụng, có thể xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng thùng rác.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan