Phân quyền dữ liệu

Giúp Sở Tài chính phân quyền dữ liệu cho các chuyên viên sử dụng phần mềm theo chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí.

I. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ PHÂN QUYỀN DỮ LIỆU

– Xem danh sách người dùng

1. Chọn menu Thiết lập\Quản lý người dùng.

2. Phần mềm hiển thị danh sách người dùng, bao gồm: Tên, Email, Số điện thoại.

3. Chọn tab Vai trò để xem người dùng đang có những vai trò nào.

4. Chọn tab Phân quyền dữ liệu để xem người dùng đang được phân quyền sử dụng phần mềm tại đơn vị nào.

– Thêm người dùng

1. Nhấn Thêm người dùng.

2. Nhập Email (Email này sẽ được dùng để đăng nhập vào MISA Bumas).

 • Nếu Email đã được dùng để đăng ký tài khoản MISA rồi => phần mềm sẽ lấy lên thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại theo Email đã đăng ký trước đó.
 • Nếu Email là Email mới đăng ký tài khoản MISA lần đầu => anh/chị nhập thêm thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại.

3. Chọn Vai trò cho người dùng.

4. Nhấn Lưu.

5. Sau khi thêm mới người dùng, có thể chọn tab Vai trò để xem các vai trò của người dùng.

6. Để chọn lại vai trò cho người dùng:

 • Nhấn vào biểu tượng sửa tại người dùng đó.
 • Chọn vai trò cho người dùng. 
 • Nhấn Lưu.

– Phân quyền cho người dùng

1. Nhấn vào biểu tượng phân quyền dữ liệu tại người dùng muốn phân quyền. 

2. Tích chọn các đơn vị người dùng sẽ được phân quyền dữ liệu.

3. Nhấn Lưu.

4. Có thể chọn tab Phân quyền dữ liệu để xem chi tiết danh sách các đơn vị trực thuộc mà người dùng được phân quyền.

II. QUẢN LÝ VAI TRÒ VÀ PHÂN QUYỀN DỮ LIỆU

– Thêm vai trò

1. Chọn menu Thiết lập\Quản lý vai trò.

2. Phần mềm hiển thị 5 vai trò mặc định của phần mềm và người dùng tương ứng với từng vai trò.

3. Để thêm mới vai trò, nhấn Thêm vai trò.

4. Nhập Tên vai trò, Mô tả, chọn Người dùng cho vai trò. Nhấn Lưu.

5. Sau khi thêm mới vai trò và chọn người dùng cho vai trò thì chương trình sẽ hiển thị ngay tab Người dùng.

6. Để sửa vai trò anh/chị nhấn vào biểu tượng sửa tại vai trò đó.

 • Nhập Mô tả (chỉ được sửa Vai trò tự thêm mới, không được phép sửa Tên vai trò mặc định của phần mềm).
 • Chọn Người dùng cho vai trò. 
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:

 • Anh/chị không thể xóa được 5 vai trò mặc định của phần mềm.

 • Nếu vai trò đã có người dùng thì sẽ không thể xóa được vai trò. 

 • Để xóa được vai trò tự thêm mới, anh/chị cần phải xóa hết người dùng đã gắn cho vai trò đó bằng cách:
  • Nhấn vào biểu tượng sửa tại vai trò.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu x tại người dùng để xóa hết người dùng.
  • Nhấn Lưu.
 •  

  • Sau đó, nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa vai trò.
  • Nhấn để xóa vai trò.

– Phân quyền cho vai trò

1. Nhấn vào biểu tượng phân quyền dữ liệu tại vai trò muốn phân quyền. 

2. Tích chọn Quyền hạn được phân quyền cho vai trò đó tương ứng với chức năng.

Ví dụ: Vai trò Chuyên viên tổng hợp sẽ có Toàn quyền:

 • Kiểm tra dự toán
 • Tổng hợp dự toán đơn vị cấp Quận/Huyện, Tổng hợp các đơn vị cấp Tỉnh.
 • Thiết lập hệ thống

Để xóa bớt quyền hạn Thiết lập hệ thống của vai trò Chuyên viên tổng hợp, anh/chị chỉ cần bỏ tích chọn Toàn quyền tại chức năng Quản lý người dùng, Quản lý vai trò.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan