1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng
  3. Thiết lập thông tin đơn vị

Thiết lập thông tin đơn vị

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Chọn menu Thiết lập\Thông tin đơn vị.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn Mã QHNSTên đơn vị theo thông tin đơn vị đã đăng ký để mua bản quyền sử dụng phần mềm (anh/chị không thể sửa lại).

3. Phần mềm tự động lấy lên các thông tin anh/chị đã nhập khi bắt đầu sử dụng phần mềm: Chương, Cấp NS, Loại hình đơn vị, Địa chỉ,… Anh/chị có thể chọn lại hoặc nhập thêm (nếu muốn).

Lưu ý: thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập.

3. Đơn vị nhận báo cáo: bao gồm thông tin Mã QHNS, Tên đơn vị cấp trên mà đơn vị cần nộp báo cáo lên.

4. Đối với các đơn vị STC, PTC: Phần mềm mặc định không tích chọn Kiểm tra dự toán chi Thường xuyên và chi CTMT, mục tiêu khác chi tiết đơn vị sử dụng ngân sách. Nếu muốn kiểm tra dự toán chi tiết đến từng đơn vị con của các đơn vị HCSN chủ quản, anh/chị có thể tích chọn nội dung này.

5. Đối với các đơn vị STC, PTC, đơn vị HCSN chủ quản: Phần mềm mặc định không tích chọn Đồng thời là đơn vị lập dự toán, anh/chị có thể tích chọn lại (nếu đơn vị vừa thực hiện chức năng tổng hợp vừa thực hiện cả chức năng lập dự toán).

5. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan