Quản lý người dùng

Giúp đơn vị phân quyền dữ liệu cho các chuyên viên sử dụng phần mềm theo chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí.

Các bước thực hiện:

I. Xem danh sách người dùng

1. Chọn menu Thiết lập\Quản lý người dùng.

2. Tìm kiếm nhanh người dùng bằng cách nhập 1 trong các thông tin Tên, Email, Số điện thoại vào ô tìm kiếm.

3. Để xem cụ thể vai trò và các dữ liệu được phân quyền cho người dùng thì chọn vào tên người dùng đó:

  • Chọn tab Vai trò để xem người dùng đang có những vai trò nào. Ví dụ người dùng Lê Bích Phượng có vai trò là Chuyên viên tổng hợp.

  • Chọn tab Phân quyền dữ liệu để xem người dùng đang được phân quyền sử dụng phần mềm tại đơn vị nào.

II. Thêm người dùng

1. Nhấn Thêm người dùng.

2. Nhập Email (Email này sẽ được dùng để đăng nhập vào MISA Bumas).

  • Nếu Email đã được dùng để đăng ký tài khoản MISA rồi => Phần mềm sẽ lấy lên thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại theo Email đã đăng ký trước đó.
  • Nếu Email là Email mới đăng ký tài khoản MISA lần đầu => Nhập thêm thông tin Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại.

3. Tích chọn Vai trò cho người dùng.

4. Nhấn Lưu.

5. Để chọn lại vai trò cho người dùng:

  • Nhấn vào biểu tượng sửa tại người dùng đó.
  • Chọn vai trò cho người dùng. 
  • Nhấn Lưu.

III. Phân quyền cho người dùng

1. Nhấn vào biểu tượng phân quyền dữ liệu tại người dùng muốn phân quyền. 

2. Tích chọn các đơn vị mà người dùng này sẽ được phân quyền dữ liệu.

3. Nhấn Lưu.

4. Chọn tab Phân quyền dữ liệu để xem chi tiết danh sách các đơn vị trực thuộc mà người dùng được phân quyền.

Cập nhật 08/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan