Danh mục Chương

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Chương ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Danh mục\Chương.

2. Kích đúp chuột vào Chương.

3. Phần mềm lấy lên danh mục Chương do Sở tài chính ban hành, và đã được tích chọn sử dụng. 

4. Tìm kiếm nhanh Chương bằng cách Nhập  hoặc Tên Chương vào mục tìm kiếm.

5. Nếu muốn xem toàn bộ danh mục chương đã tích chọn sử dụng/bỏ sử dụng, anh/chị chọn bộ lọc để lọc chế độ xem.

6. Tích chọn/Bỏ tích chọn sử dụng danh mục:

– Cách 1:

  • Kích đúp chuột vào tên Chương.
  • Tích chọn Sử dụng để sử dụng, hoặc bỏ tích Sử dụng để Ngưng sử dụng.
  • Nhấn Lưu.

– Cách 2: 

  • Chọn một/nhiều danh mục.
  • Nhấn chuột phải. Chọn Sử dụng để sử dụng danh mục hoặc chọn Ngưng sử dụng để không sử dụng danh mục.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan