Danh mục Nguồn kinh phí

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Nguồn kinh phí ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nguồn kinh phí.

Tích chọn sử dụng/bỏ sử dụng cho Nguồn kinh phí:

3. Kích đúp chuột vào Nguồn kinh phí, tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng.

4. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan