Danh mục Nguồn kinh phí

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Nguồn kinh phí ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

1. Vào menu Danh mục.

2. Kích đúp chuột vào danh mục Nguồn kinh phí.

Tích chọn sử dụng/bỏ sử dụng cho Nguồn kinh phí:

1. Kích đúp chuột vào Nguồn kinh phí, tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng.

2. Nhấn Lưu.

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan