Danh mục Mục – Tiểu mục

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Mục – Tiểu mục ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

Các bước thực hiện:

1. Vào menu Danh mục\Mục – Tiểu mục.

2. Kích đúp chuột vào Mục – Tiểu mục, tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan