Danh mục Loại – Khoản

Phần mềm đã lấy lên danh mục Mục lục ngân sách cấp trên ban hành theo quy định của TT 324/2016/TT-BTC, đơn vị có thể tích chọn/bỏ tích chọn Loại – Khoản ban hành cho cấp dưới lập dự toán.

Các bước thực hiện:

1. Chọn menu Danh mục\Loại – Khoản.

2. Kích đúp chuột vào Loại – Khoản, tích chọn Sử dụng hoặc bỏ tích chọn Sử dụng.

3. Nhấn Lưu.

Cập nhật 10/11/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan